Konkurs na organizację Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2020

 

Zarząd Polskiego Związku Squasha serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na organizację Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2020 w Squashu.

Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2020 w Squashu 

Termin: 6-8 marca 2020

Szczegóły zapytania znajdują się w formularzu, który zawiera m.in. następujące kryteria konkursowe:

  • Liczba kortów squashowych (minimum 6)   i jakość obiektu turniejowego,
  • Wpłaty na rzecz PZSq,
  • Ceny pakietów (jeśli organizator będzie miał sponsora na pakiety dla juniorów, to prosimy o tę informację)
  • Plan promocji imprezy oraz działania mające na celu nagłośnienie imprezy, zwłaszcza lokalizacja szklanego kortu, jeśli organizator zdecyduje się na niego

W odpowiedzi na nasze zapytanie oczekujemy ofert, które będą spełniać następujące warunki:

  • Doświadczenie Organizatora w organizacji imprez squashowych; Jakość zarządzania imprezami (pozytywna ocena w ankietach ewaluacyjnych z turniejów A, IMP, DMP, media, marketing, media społecznościowe, doświadczony zespół)
  • członkostwo w PZSQ (nie jest wymagane, ale jest ważnym kryterium)
  • Zakwaterowania oraz pozostałych usług;
  • Przedstawienie opcjonalnych nagród;
  • Pozostałe określone w  formularzu konkursowym.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert realnych, z przekonaniem o możliwości ich poprawnego wykonania.

Każdej ofercie zostaną przyznane punkty odrębnie dla każdego kryterium (kryteria są załącznikiem do formularza ofertowego). Przy porównywaniu ofert, zostanie wybrana ta, która zgromadzi najwięcej punktów z  uwzględnieniem wszystkich kryteriów

Data zakończenia zbierania ofert: 13.12.2019 r. godz. 12:00

Przewidywane ogłoszenie zwycięzcy do: 16.12.2019 r.

załączniki:
1. Zaproszenie do udziału w konkursie
2. Formularz zapytania ofertowego
3. Kryteria konkursowe
4. Formularz RODO