Biuro PZSq informuje o decyzjach podjętych przez Zarząd PZSq.

Na wniosek Prezesa Wojciecha Kaliskiego - Zarząd przeznaczy ze środków własnych Związku dotację w kwocie 15 000 brutto na rzecz wsparcia indywidualnych przygotowań sportowych czołowych zawodników Polskiego Squasha w 2021 roku: Filipa Jaroty oraz Kariny Tymy. Szczegóły dotyczące rozliczenia w/w środków zostaną przedstawione zawodnikom przez Zarząd/pełnomocnika Zarządu.

/-/
Biuro PZSq