W dniu 09.06.2018 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie członków PKSN. Polski Związek Squasha reprezentował wiceprezes - Waldemar Paturej.

W spotkaniu wzięło udział 28 organizacji członkowskich. Omówiono dotychczasowe działania Komitetu, kolejne plany oraz strategię marketingu i promocji Komitetu oraz zrzeszonych w nim dyscyplin sportowych.

Zgodnie z ustaleniami, Zarząd powołał Radę Programową w skład której wchodzą przedstawiciele 3 organizacji członkowskich reprezentując:

Polskie Związki Sportowe - Dariusz Rozum – Prezes Polskiego Związku Sumo
Związki Sportowe – Tadeusz Łoboda – Wiceprezes Polskiego Związku Taekwon-do
Stowarzyszenia – Damian Łakomski – Prezes Polskiej Kadry Rycerskiej

Głównym zadaniem Rady Programowej PKSN będzie formułowanie postulatów do działań legislacyjno-lobbingowych mających na celu polepszenie sytuacji sportu nieolimpijskiego w Polsce. W związku z tym, w najbliższym czasie, PKSN powoła również Radę Naukową, która pracować będzie nad konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi.

Zdjęcia: PKSN