Podczas październikowego Walnego Zebrania członków WSF (WSF AGM), które odbyło się w Kairze, dokonano aktualizacji przepisów antydopingowych na wniosek Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2019 roku i są zgodne ze Światowym Kodeksem Antydopingowym.

AGM Kair 2018, źródło: http://www.worldsquash.org/

Zapraszamy do zapoznania się z:

Jednocześnie przypominamy, iż członkiem Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej jest obecny Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. W Polsce organem działającym z ramienia WADA jest powołana w 2017 roku Polska Agencja Antydopingowa (POLADA).
Jej głównymi zadaniami są: badania antydopingowe, działalność informacyjna i edukacyjna, współpraca międzynarodowa oraz tworzenie rozwiązań prawnych.

Polska Agencja Antydopingowa w ramach swojej działalności przeprowadza kontrole antydopingowe towarzyszące imprezom sportowym oraz systemowi szkolenia.

Jak podkreślił szef POLADA Michał Rynkowski: "W ubiegłym roku w ramach narodowego programu walki z dopingiem pobraliśmy 3570 próbek. W tym roku będzie to 3900, a w kolejnym liczbą docelową jest 4200. Będziemy się także starać dokonywać więcej kontroli w domach zawodników i w trakcie ich zagranicznych zgrupowań." [link do pełnej treści artykułu].

Wraz z WADA i POLADA apelujemy o uczciwą rywalizację i osiąganie sukcesów sportowych z zachowaniem ducha fair play.