Koordynator Kadry Narodowej

Zarząd Polskiego Związku Squasha w porozumieniu z Komisją Trenerską rozstrzygnął konkurs na stanowisko Koordynatora Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów.
Na konkurs oferty nadesłali panowie - Paweł Szostek oraz Maciej Chądzyński (obaj WSF L3). Po analizie nadesłanych materiałów na stanowisko Koordynatora wybrany został Maciej Chądzyński.
Jednocześnie Zarząd chciałby podkreślić, że to początek procesu budowania ogólnopolskiego teamu szkoleniowego jak również struktur regionalnych.
Oczekujemy wsparcia w naszych działaniach a jednocześnie liczymy na współpracę ze wszystkimi ośrodkami, które działają w kraju licząc na synergię i współpracę. Chcielibyśmy z jednej strony skorzystać z doświadczeń lokalnych ośrodków a jednocześnie wesprzeć działania tych, które chcą osiągać wymierne efekty w pracy trenerskiej z dziećmi i młodzieżą.
Pracujemy nad koncepcją spójnego programu kształcenia kadr trenerskich oraz zawodniczych, która może przynieść w najbliższych latach rezultaty na miarę naszych możliwości. Przewidujemy, że program ten usystematyzuje i nada klarowny charakter działaniom zmierzającym do wykształcenia przyszłych mistrzów oraz ich trenerów. Widzimy potrzebę wprowadzenia tego niezwłocznie, aby rozpoczął się proces integracji środowiska wokół wspólnych celów.

Zapraszamy do współpracy.

/-/
Biuro Zarządu PZSq